Frågor & svar

Vem får studera inom Bodens vuxenutbildning?
  • Du som är folkbokförd i Boden.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har examen från gymnasieskolan.
  • Du som har studiebevis från gymnasiet.
Kan jag läsa i Boden om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?
Fr o m januari 2007 är det inte längre möjligt att läsa om kurser med betyg G eller högre. För att höja betyg hänvisas du att göra prövning.
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Ja, du kan göra en ansökan även efter sista dag. Du kan bli antagen om du är behörig och det finns platser kvar i kursen/kurserna.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14

Hur söker jag studiemedel?
Du gör ansökan till CSN (www.csn.se) på webben. Du behöver veta kursens start och sluttid, poäng och omfattning av studierna.
Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom Bodens vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Beskeden skickas ut från den skola du sökt om du blivit antagen till sökta kurser. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Vuxenutbildning Boden. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till Översikten.