Frågor & svar

Skapa konto

Varför måste jag ha ett konto
I ditt användarkonto kan du ändra dina uppgifter, ladda upp betyg och intyg m.m.
Jag har inte ett svenskt personnummer
Om du inte har ett svenskt personnummer kan du inte skapa ett konto för att ansöka vår YH-utbildning. Men vi kan hjälpa dig. Maila oss på vuxenutbildning@are.se
Vi skapar ett konto så att du sedan kan söka. Du får svar via mail.

Vem får studera

Vem får studera inom Gymnasial vuxenutbildning
  • Du som är folkbokförd i Åre kommun
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
Vem får studera vid Yrkeshögskola på Campus Åre
Läs mer om behörigheter på myh.se
Kan jag läsa vid Skidlärarlinjen om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa Skidlärarlinjen som är en gymnasial vuxenutbildning, ska du skriva ut och skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun. De måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.

Valmöjligheter

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Nej, det finns inga restplatser. Efter sista ansökningsdag till gymnasiala kurser är du istället välkommen att söka till nästa period.

Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats/kursstart kan erbjudas.
Kan jag söka kurser hos flera olika skolor?
Du kan söka till kurser hos flera olika skolor, du kan dock inte söka samma kurs hos olika skolor, dvs göra "andrahandsval". Om du söker kurser hos flera olika skolor behöver du bara göra en ansökan. Du kan söka till flera perioder på samma ansökan.
Kan jag söka flera kurspaket?
Ja, du kan ansöka till flera kurspaket, men skriv i ansökan vilket som är ditt förstahandsval.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av kurspaket. Om någon av dina sökta kurser skulle bli inställd får du särskilt besked om detta från antagningsenheten. Tillsammans med beskedet medföljer information om alternativa skolor för de inställda kurserna. Du gör alltså ett eventuellt andrahandsval i efterhand.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt Poäng per vecka
100% = 20
75% = 15 - 19
50% = 10 - 14

Observera att antalet veckor du kan läsa med studiemedel är begränsat. Antalet veckor beror på din tidigare skolbakgrund. Tidigare studieresultat kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel. För mer information kontakta CSN. 0771-27 60 00
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 4 veckor före kursstart.

Beskeden skickas ut från den skola du sökt om du blivit antagen till sökta kurser Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från antagningsenheten. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till översikten.

Ekonomi

Kostar det något att studera?
All undervisning hos alla skolor inom vuxenutbildning samt Campus Åre är kostnadsfri.

Studieresor, kurslitteratur och personlig utrustning mm bekostar du själv, den informationen får du via utbildningen när du är antagen.