Frågor & svar

Hur loggar jag in för att göra min ansökan?
Du skapar ett inloggningskonto för att kunna logga in och göra en ansökan där du också kan ladda upp betyg och intyg som du behöver för att söka kurser samt se vilka kurser du läst tidigare på Allbo Lärcenter.

Du får också hjälp med att göra en studieplan. Dessutom finns flera nyttiga länkar som hjälper dig när du planerar dina studier.
Vem får studera inom Alvesta kommuns vuxenutbildning? (gymnasiala kurser)
  • Du som är folkbokförd i Alvesta kommun.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska.
Kan jag läsa i Alvesta om jag bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser på gymnasial nivå ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig.
Kan jag få ett högre betyg på en kurs genom att göra en prövning?
Det finns möjlighet att höja ett betyg genom att göra en prövning.

Allbo Lärcenter ansvarar för alla prövningar inom vuxenutbildningen i Alvesta kommun. Anmälningsblankett, prövningstider samt råd och riktlinjer för kurserna kontakta Allbo Lärcenter. www.allbolarcenter.nu
Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?
Kontakta yrkes och studievägledare Annelie Lindahl. Vid mån om plats kan man starta kursen 1-2 veckor efter kursstart.
Kan jag söka flera utbildningar?
Ja, du kan ansöka till flera utbildningar.
Kan jag göra andrahandsval av kurser?
Nej, du gör endast förstahandsval av enstaka kurser.
Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?
Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera.
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

StudietaktPoäng per vecka
100%20
75%15 - 19
50%10 - 14
Kostar det något att studera?
All undervisning på Allbo Lärcenters vuxenutbildning är kostnadsfri.
Kurslitteratur som används i undervisningen bekostar du själv.
När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig så snart antagningen är gjord och det skickas till den mailadress du uppgett vid ansökan. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta från Allbo Lärcenter i Alvesta. Du hittar information om din ansökan genom att logga in och gå till Översikten.