Frågor & Svar

Hur fungerar det med undervisningen på kulturskolan?
Undervisningen följer i stort sett grundskolans/gymnasiets läsårstider.

Kulturskolan erbjuder minst 25 undervisningstillfällen under ett läsår, (inte medräknat egen frånvaro). Undervisningen kan också innebära konserter, musikdagar, läger med mera.

Undervisningen sker oftast i anslutning till skoltid eller på eftermiddag- och kvällstid, beroende på antalet anmälda.

Undervisningen äger rum i skolor på olika platser i kommunen. Det kan innebära att eleverna måste resa till sin undervisning.


Hur anmäler man sig?
Man anmäler sig via hemsidan.Anmälan till kulturskolan sker på våren. Avgiften är 400 kr per termin. Läraren informerar dig när det finns plats.